Vilkår og abonnementsbetingelser

 

Generelt

 

Disse betingelser gjelder for avtale om levering av produkter og tjenester, også omtalt som varer eller varen, til sluttkunder i Norge.

 

Abonnement

 

Ved å bli kunde hos Fortuna Europe Ltd. oppretter du et løpende abonnement, men abonnementet er helt fri for bindingstid og det er ingen tvungen avtaleperiode.

 

Dersom du ikke, innen 7 dager før neste planlagte levering, informerer oss om at du vil stoppe abonnementet, vil du motta videre forsendelser frem til du selv sier opp avtalen.

 

Abonnementet er som nevnt løpende, og du står fritt til å gjøre endringer – som for eksempel å utsette en forsendelse, pause eller avslutte abonnementet.

 

Priser

 

Våre priser er oppgitt i norske kroner. Prisen på produktet kan variere avhengig av salgskanal, distribusjon og spesielle kampanjer. Prisene gjelder inntil de endres. Varsel om prisendring sendes i god tid før endringene trer i kraft; senest 1 måned før endringen. Introduksjonstilbudene kan ikke utnyttes illojalt gjennom hyppig og repeterende nytegning / oppsigelse, da det primært et rettet mot nye kunder.

Maks 1 introduksjonstilbud per kunde.

 

Porto- og ekspedisjonsgebyr kan komme i tillegg på hver forsendelse i henhold til gjeldende satser, så fremt noe annet ikke er avtalt.

 

Kundeservice

 

For å kontakte oss kan du sende mail til norge@fortunacig.com.

 

Betaling

 

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår på fakturaen.

 

Levering

 

Din bestilling kommer hjem i din postkasse normalt innen 10 dager etter at vi har mottatt din bestilling. Deretter mottar du nye forsendelser etter avtalt leveringsfrekvens. Ved spesielle tilbud, større eller flere bestillinger kan det forekomme at varen må hentes på postkontoret grunnet størrelse og vekt. Ved adresseendring plikter du deg til å oppdatere oss om ny adresse.

 

Personopplysninger

 

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Vi lagrer og bruker disse opplysningene for at vi skal ivareta og administrere kundeforholdet herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Fortuna Europe Ltd.  Kunden samtykker i at Fortuna Europe Ltd. kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor deg herunder brev, telefon, e-post og SMS for å informere om eller markedsføre vårt produkttilbud. Om du vil tilbakekalle dette samtykket, ta kontakt med kundeservice.

 

Angrerett

 

Som kunde er du beskyttet av angrerettloven, og har 14 dagers ubetinget angrerett fra dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for et uåpnet produkt, og returnere varen til oss. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som da du mottok den. Ved en eventuell retur er du ansvarlig for returkostnader.

 

Returrett for varer i abonnement

 

Det er kun returrett på den første leveransen du får. De neste varene er identiske med den første varen, og det er derfor ikke returrett på de forsendelsene du mottar etter den første leveransen. Vi må ha informasjon fra deg senest 7 dager før neste planlagte levering (endringsfrist fremkommer på faktura) om vi skal kunne stoppe neste levering.

 

Abonnementspakker som sendes tilbake vil ikke bli kreditert. Om du ønsker at vi sender den ut på nytt blir du belastet med et

gebyr på kr 249,-. Dette er for å dekke våre kostnader i forbindelse med håndtering av retur og porto/ekspedisjon ved utsendingen.

 

Reklamasjon

 

Det gis full reklamasjonsrett etter gjeldende lover for alle mangler ved varen.

 

Under enhver omstendighet plikter kjøper til å reklamere innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget. Ved reklamasjon, feil eller mangler får du dekket eventuelle fraktkostnader. Hvis du vil benytte deg av reklamasjonsretten eller har spørsmål om reklamasjon, må du kontakte oss på norge@fortunacig.com.

 

Forbehold og ansvarsbegrensninger

 

Fortuna Europe Ltd. forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen til en annen part.

Fortuna Europe Ltd. tar forbehold om driftsstans, uriktige priser eller leveringsproblemer som skyldes forbehold utenfor selskapets kontroll.

Fortuna Europe Ltd. tar videre forbehold om trykkfeil, prisfeil, merverdi- og øvrige avgiftsendringer. Eventuelle tilbud gjelder så lenge lageret rekker.

Fortuna Europe Ltd. tar ikke ansvar for feil bruk av varen.

TILBAKE

E-post: norge@fortunacig.com

Unit 26 Kilwee Business Park, Upper Dunmurray Lane

BELFAST, BT17 0HD, Northern Ireland